Škola slaví 110 let

4. Zář, 2020 | Mateřská škola, Základní škola

Dnes, 4. září 2020, je tomu přesně 110 let, kdy byla slavnostně otevřena měšťanská škola v Dolních Kounicích. Po celou dobu docházelo k různým přestavbám a modernizacím, kterých bylo třeba. Mezi poslední patří zmínka o projektech započatých v roce 2016. Projekty Modernizace učeben a Modernizace kuchyně – jednalo se o zásadní stavební úpravy, které školu významně posunuly, pomohly jí tak nejen k bezbariérovosti, ale i ke zvýšení komfortu a bezpečnosti žáků a jejich vyučujících ve škole. Co se týče modernizace učeben, byla všem žákům i vyučujícím dána možnost vyučování nejen v krásném a nově zrekonstruovaném prostředí, ale i využívat všech dostupných moderních technologií, které jsou dnes k dispozici. Celková modernizace školy rovněž přispěla k návratu žáků z okolních obcí, kteří svého času upřednostňovali jiné školy.

Do dalších let je třeba zmodernizovat i další učebny a kabinety, které do minulého projektu nemohly být zahrnuty.

Protože se ve škole nachází, dnes již skoro můžeme říci, nacházela, stará kotelna, která svým stavem již několik let zcela nevyhovuje a není plně funkční, byla zahájena její rekonstrukce a modernizace, abychom se již nikdy nemuseli potýkat s problémy nevyhovujícího topení v zimních měsících.

V loňském roce se uskutečnila výstavba environmentální zahrady na Barborce, která svým žákům i jejich vyučujícím nabízí učení přímo v přírodě.

V minulých letech se k významným výročím konaly různé doprovodné akce, vzpomeňme třeba na vydání Almanachu k 100. výročí škol v Dolních Kounicích spolu s filmem o škole, průvod městem se slavnostní akademií v kulturním domě a jiné akce.

Plánované letošní oslavy 110. výročí školy neproběhnou z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, avšak jakmile to situace dovolí, velmi rádi vás uvítáme na Dni otevřených dveří.

Ve spolupráci s kronikářem panem Bruno Němcem a ing. Petrem Koťarou jsme Vám na našich webových stránkách zpřístupnili zhruba 4.000 historických fotografií. Připomínají události k založení školy, jsou vzpomínkou na učitele i na jejich třídy a uvidíte zde také historické snímky budov. Všechno naleznete zde: https://www.zsdolnikounice.cz/zakladni-skola/historie/

Mgr. Radim Dubčák