Soutěž Zlatá Barborka

21. Pro, 2020 | Školní družina, Základní škola

 Na blížící se vánoční svátky se všichni moc těšíme.  Co by to bylo za svátky bez vánočních písní a koled? Stalo se již tradicí, že v předvánočním období se v naší škole koná pěvecká soutěž „ZLATÁ BARBORKA“ pro žáky 1. – 5. ročníku. Také letos si naši žáci připravili krásné vánoční koledy nebo zimní písně. Vůbec nebylo jednoduché vyhodnotit první místa, protože všichni zúčastnění žáci byli skvělí. Soutěž se konala v pondělí 19. 12. 2022 ve 14°° hodin a zúčastnilo se jí přes 20 žáků, přičemž někteří zpívali ve dvojicích. Žáky doprovázela na klavír paní učitelka Mgr. Jana Navrátilová ml.

             Mezi nejoblíbenější písně patřily vánoční koledy  Pásli ovce Valaši a Štědrý večer nastal. Žáci se zde učili kultuře vystupování před publikem. Po nelehkém vyhodnocení všech zúčastněných rozhodla porota složená ze čtyř vyučujících o dvou prvních místech v obou kategoriích. V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístila dvojice žáků Nella Svátová se Šimonem Chytrou a Anna Předešlá. V kategorii starších žáků vyhrála Nela Jakšová a YulIia Boleziuk.  Protože pěvecké výkony žáků byly téměř vyrovnané, odměnili jsme každého zúčastněného žáka diplomem za účast v soutěži. Pěvecká soutěž je za námi a Vánoce jsou před námi. Těšíme se na kouzlo Štědrého dne a zase za rok se nám snad opět podaří sejít se u klavíru a s radostí si zazpívat.

Zpracovala Mgr. Jana Navrátilová st.