Tři králové ve školní družině

12. Led, 2020 | Školní družina, Základní škola

Po vánočních prázdninách jsme se ve školní družině pilně připravovali na „Tři krále“.

Seznámili jsme se s tradicí svátku, promítli si tříkrálový příběh, vyráběli koruny, papírové krále a hráli divadlo. Žáci popřáli všem krásný nový rok 2023, hodně zdraví a štěstí.