Ukončení 1. pololetí

25. Led, 2020 | Školní družina, Základní škola

Vážení rodiče,

v tuto chvíli je již zřejmé, že na dosavadním způsobu výuky se ani v posledním lednovém týdnu nic nezmění.

Žáci 1. a 2. roč. pokračují v prezenční výuce dle rozvrhu až do čtvrtka, v pátek 29. 1. 2021 následují pololetní prázdniny a žáci zůstávají doma, žádná výuka není na tento den organizována. Provoz školní družiny bude od pondělí do čtvrtka v běžném režimu – tedy ráno od 7:00 a odpoledne do 16:45. V pátek družina není. Žáci 1. a 2. ročníku obdrží vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 v rámci poslední vyučovací hodiny.

Žáci 3. až 9. roč. pokračují nadále distanční výukou dle rozvrhu, to je některé hodiny přes videokonference v rámci MS Teams, některé řešením zadaných úkolů. Vzhledem k pátečním pololetním prázdninám jim nebude tento den žádná distanční výuka zadávána. Vysvědčení obdrží žáci těchto ročníků po návratu k prezenční výuce, pololetní hodnocení si můžete ovšem prohlédnout už 28. 1. 2021 v systému Bakaláři – v mobilní aplikaci je to pod ikonou Pololetí, ve webovém prohlížeči je to nabídka z levého menu Klasifikace – Pololetní klasifikace.