Vánoční dobrý skutek

5. Led, 2024 | Školní družina, Základní škola

Žáci všech ročníků se pod vedením šikovných vyučujících, vychovatelek ze školní družiny a asistentek pedagoga zapojili do projektu Hrdé školy, nazvaném „Dobrý skutek“, aby tak mohli vykonat vánoční dobré skutky. Společně postupně zjišťovali nejen to, co dobrý skutek je, ale i jaké dobré skutky dokáží vymyslet a zorganizovat.

Jakým způsobem se na dobrém skutku podílely jednotlivé třídy?

  • Prvňáci a druháci vyrobili vánoční přáníčka do domova důchodců v Moravském Krumlově.
  • Třídy 3. A, 3. B, 4. B a 5. A již tradičně vyráběly přání pro seniory DPS Moravský Krumlov. Na vánočním setkání senioři zpívali, ochutnávali cukroví a potěšili se přáníčky od dětí naší školy. Poprvé jsme letos vyráběli přání a malé dárečky pro klienty zámku Břežany. Za odměnu jsme obdrželi keramického anděla.
  • Žáci 5. a 6. ročníku se zapojili do programu „Čtení pomáhá“, kde si každý z žáků zvolil oblast charity, kam svůj příspěvek pošle.
  • a 8. ročníky se zapojily také do výroby přání seniorům. Dále se žáci 7. B rozhodli poslat dárečky pro děti, které musí trávit Vánoce v Dětské nemocnici FN Brno.
  • Žáci 9. ročníku se rozhodli pomoct dětem z Dětského domova Moravský Krumlov. Prostřednictvím sbírky shromáždili spoustu darů pro děti, které nemají to štěstí vyrůstat v rodinném prostředí. Třídní učitelé 9. ročníků poté všechny shromážděné dary odvezli do krumlovského zařízení, kde je předali dětem.

Tímto prostřednictvím bychom rádi poděkovali všem pedagogům, rodičům a dětem, kteří se do projektu zapojili jakýmkoli způsobem. Věříme, že dobrých skutků bude přibývat.