Vítání prvňáčků

7. Zář, 2023 | Školní družina, Základní škola

Nastalo pondělí 4. září a nedočkaví prvňáčci přicházeli spolu se svými rodiči ke škole.  Do lavic zasedli trochu s obavami, někdo se zvědavostí a jiný s natěšeným výrazem ve tváři, ale všichni odhodlaní, vždyť už jsou školáci.

Kromě třídních učitelek nové žáky tradičně přivítal pan ředitel s paní zástupkyní, paní starostka a pan místostarosta.  Na upomínku velkého dne dostaly děti dárečky a maminky kytičku. Přejeme jim, aby pro ně škola byla místem, kde se scházejí s kamarády a kde se naučí mnoho nového.

Učitelky 1. tříd