Vyjádření školy k článkům nejen na sociálních sítích

5. Dub, 2020 | Školní družina, Základní škola

Rádi bychom vyjádřili postoj naší školy k záležitosti obsažené v článku (odkaz na článek) pana Roberta Čapka. Nejprve bychom se chtěli pozastavit nad tím, jakým způsobem pan Čapek celou situaci popisuje, celé to budí dojem, že je s ní velmi dobře obeznámen. Je ovšem smutné, že se s námi pan Čapek před zveřejněním svého článku nespojil a celou záležitost včetně jejího řešení s námi neprobral.

Maminka daného žáčka je a byla s paní učitelkou v kontaktu. Řešily spolu různé „nesrovnalosti“ v souvislosti s výukou. Mamince se ovšem i nadále některé postupy a metody výuky paní učitelky jevily jako nevhodné, proto se obrátila na vedení s žádostí o schůzku. Schůzky se zúčastnila maminka, paní učitelka, ředitel školy a zástupce ředitele školy. Zástupce ředitele je bývalá prvostupňová učitelka s dlouholetou praxí, a to i v první třídě. Celá schůzka trvala hodinu a půl, řešili jsme různé výukové metody, způsoby hodnocení, konkrétní záležitosti, které proběhly na třídních schůzkách. Rozhodně bychom se chtěli ohradit proti tomu, že věci na škole neřešíme a že jsou zametány pod koberec. Konkrétní věty, které pan Čapek v textu používá, jsou vytrženy z kontextu a celá schůzka probíhala ve zcela jiném duchu.