Výukový program 1. ročník

26. Dub, 2020 | Školní družina, Základní škola

Do obory za zvířátky

V pondělí 25. 4. se prvňáčci vydali do obory Holedná, kde pro ně pracovníci Lipky připravili program Do obory za zvířátky. Oborou nás provedl Markazín – plyšové sele divočáka. Spolu s ním se žáci učili rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, zjistili, kolik měří a jak krmí své mládě strakapoud, hledali pobytové stopy zvířat a do krabičkových lup si zkusili odlovit lesní bezobratlé živočichy. Na závěr je čekalo to nejlepší – pozorování divokých prasat. Přestože nám počasí příliš nepřálo, děti odjížděly spokojené a plné nových dojmů.