Záhájení nového školního roku 2021/22

27. Srp, 2020 | Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna, Základní škola

Oznamujeme, že školní rok 2021 – 2022 začíná na ZŠ ve středu 1. září 2021 v 8:05 hodin v obou budovách (Smetanova i Barborka)

Délka vyučování na obou školních budovách – Barborka, Smetanova – je pro všechny žáky asi 1 vyučovací hodinu (v návaznosti na odjezdy autobusů)

Žáci si vezmou roušku, přezůvky a tašku na pomůcky

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky od středy 1. září 2021

Provoz školní jídelny pro přihlášené žáky ZŠ a ŠD rovněž od 1. září 2021

Podrobné informace byly rodičům žáků zaslány e-mailem

 Provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 1. září 2021 od 6:45 hod.

Upozornění na důležitou změnu: Třída 2.B bude v letošním školním roce přesunuta na budovu Smetanova 2.