Školní jídelna

Číslo účtu a ceny obědů

Číslo účtu pro platby: 280734016/0300

Ceny obědů od 1. 2. 2022

žáci ZŠ 7 ÷ 10 let 27,- Kč
žáci ZŠ 11 ÷ 14 let 29,- Kč
žáci ZŠ 15 a více let 30,- Kč
zaměstnanci ZŠ 39,- Kč
cizí strávníci (jídlonosiče) 83,- Kč
cizí strávníci (v jídelně) 85,- Kč

děti MŠ 3 ÷ 6 let

celodenní 40,- Kč
celodenní od 7 let 46,- Kč

 

  • obědy se vydávají denně od 11:35 do 14:00 hodin. Po čtvrté vyučovací hodině se mají možnost naobědvat dojíždějící žáci (v souvislosti s odjezdem autobusů po vyučování)