Školní jídelna

Číslo účtu a ceny obědů

Číslo účtu pro platby: 280734016/0300

Ceny obědů od 1. 5. 2021

žáci ZŠ 7 ÷ 10 let 25,- Kč
žáci ZŠ 11 ÷ 14 let 27,- Kč
žáci ZŠ 15 a více let 28,- Kč
zaměstnanci ZŠ 37,- Kč
cizí strávníci (jídlonosiče) 75,- Kč
cizí strávníci (v jídelně) 77,- Kč

děti MŠ 3 ÷ 6 let

celodenní 36,- Kč
celodenní od 7 let 42,- Kč

 

  • obědy se vydávají denně od 11:35 do 14:00 hodin. Po čtvrté vyučovací hodině se mají možnost naobědvat dojíždějící žáci (v souvislosti s odjezdem autobusů po vyučování)