Školní jídelna

Číslo účtu a ceny obědů

Číslo účtu pro platby: 280734016/0300

Ceny obědů od 1. 2. 2024

žáci ZŠ 7 ÷ 10 let 33,- Kč
žáci ZŠ 11 ÷ 14 let 35,- Kč
žáci ZŠ 15 a více let 36,- Kč
cizí strávníci (jídlonosiče) od 1. 2. 2024
99,- Kč
cizí strávníci (v jídelně) od 1. 2. 2024
102,- Kč

děti MŠ 3 ÷ 6 let

celodenní 46,- Kč
celodenní od 7 let 52,- Kč

 

  • obědy se vydávají denně od 11:35 do 14:00 hodin. Po čtvrté vyučovací hodině se mají možnost naobědvat dojíždějící žáci (v souvislosti s odjezdem autobusů po vyučování)