Školní jídelna

Informace o objednávání dvou jídel

Systém objednávání a odhlašování obědů:

Čipy

Od 1. 1. 2017 má naše škola v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Čip, který nahradí dosavadní kartičky, si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny za cenu 115,- Kč. Tento čip platí po celou dobu školní docházky, tj. od 1. třídy až do 9. třídy. V 9. třídě žák čip odevzdá ve školní jídelně. Záloha mu bude vrácena v plné výši. Upozorňujeme, že čipy musí být plně funkční a nepoškozené.

V případě ztráty nebo mechanického poškození si strávník musí zakoupit čip nový. Strávníci, kteří zapomněli čip, se musí před vyzvednutím oběda hlásit v kanceláři školní jídelny, kde jim bude vydána náhradní stravenka. Toto opatření jsme zavedli z toho důvodu, aby každý strávník dostal skutečně oběd, který má nahlášen.

Objednávání

Jídlo lze přihlásit a odhlásit pomocí výše popsaného čipu na terminálu, který je umístěn v prostorách školní jídelny. Další možností, jak si mohou strávníci přihlašovat a odhlašovat jídlo, je webová aplikace strava.cz. Na internetových stránkách www.strava.cz je potřeba vyplnit pole „jídelna“ a zadat tam číslo 2578. Dále je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo, které obdrží každý strávník na vyžádání u vedoucí ŠJ. Je možné si do mobilního telefonu stáhnout i aplikaci s názvem strava.cz a objednávání jídel řešit přes ni.

Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.

Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.