Školní jídelna

Výběr ze dvou jídel

Od 6. 2. 2017 je ve školní jídelně nabídka ze dvou jídel. Každý strávník má automaticky objednán oběd č. 1. Oběd č. 2 si může zvolit na objednávkovém terminálu v jídelně nebo ve webové nebo mobilní aplikaci strava.cz.

Výběr obědu č. 2 je možný nejpozději 3 pracovní dny předem.