Základní škola

Adopce na dálku

Ve školním roce 2016/17 vstoupila naše škola do projektu Adopce na dálku. Tento projekt je založen na finanční podpoře dětí z rozvojových zemí. Námi adoptované dítě je osmiletý chlapec z Ugandy jménem Solomon. Žáci z naší školy posílají každý rok Solomonovi finanční příspěvek, který chlapci slouží zejména k pokrytí věcí nezbytných pro absolvování školní docházky. O svých studijních výsledcích informuje chlapec naši školu prostřednictvím dopisů, které nám ze vzdálené africké země posílá dvakrát ročně. V dopisech nechybí ani aktuální fotografie a vlastnoručně psané osobní pozdravy. Více informací o zapojení naší školy do projektu Adopce na dálku se dozvíte na nástěnce naproti ředitelně.