Základní škola

Školní parlament

Je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. Tyto schůzky se konají každý týden, přičemž jednou za měsíc se koná větší zasedání za přítomnosti ředitele školy.

Každá třída druhého stupně má dva zástupce ve školním parlamentu.

Zástupci v roce 2023/24: