Základní škola

Zaměstnanci

vedení školy

funkce jméno vyučuje
ředitel: Mgr. Dubčák Radim I
zástupkyně ředitele:    Mgr. Burešová Dagmar Čj
zástupkyně ředitele: Mgr. Odehnalová Jitka F

 

učitelé I. stupně

Mgr. Dohnalová Jana (speciální pedagog)
Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Elederová Kateřina
Mgr. Haasová Alena
Mgr. Houdková Simona
Mgr. Chytrová Kateřina
Mgr. Kiszová Monika
Mgr. Kohoutková Helena
Mgr. Navrátilová Jana st.
Mgr. Pajerová Markéta
Mgr. Svobodová Aneta
Mgr. Svobodová Šárka (Nj na II. st.)
Mgr. Šafářová Božena
Valentová Aneta, DiS. (vedoucí školní družiny)
Schmidová Jana, (vychovatelka ve školní družině)
Novotná Oldřiška, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Plíšková Jiřina, (asistentka pedagoga)
Mgr. Šťastná Eva, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Bc. Putnová Marcela, asistent pedagoga
Horská Hana, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Straková Magdalena, asistent pedagoga
Střechová Nikola, asistentka pedagoga
Svoboda Jiří, asistent pedagoga
Mgr. Cihlářová Božena, druhý pedagog ve třídě
Mgr. Krejčová Lucie, druhý pedagog ve třídě

učitelé II. stupně

Mgr. Bublák Martin (metodik prevence) – D, Ov
Mgr. Burianová Markéta – Čj, Aj
Ing. Eignerová Aneta – Vv, Vz, F, Ch, Do
Mgr. Geidlová Ilona – Aj
Ing. Hodovská Eva – M, I
Mgr. Karbašová Eva – Aj, Rj
Mgr. Krajsová Marie – M, Př
Ing. Králíková Lucie – Tv, Vz, Sh, Ch
PaedDr. Munclingerová Monika – M, Tv
Mgr. Navrátilová Jana ml. – Ch, Hv, Př
Mgr. Procházková Ivana – Čj, Vv
Mgr. Raus Michal – Tv, Př, Sh, Tč
Mgr. Samlíková Alexandra – M, Pv, Sp, Tč
Mgr. Svobodová Hana – Aj
Mgr. Šmíd Bronislav – Vz, Ov, Pv, Tv
Bc. Vyskočilová Veronika – Aj, Nj
Mgr. Zoufalý Jiří (výchovný poradce) – M, Z

učitelky MŠ

Mgr. Svobodová Soňa
Dvořáková Lenka
Peloušková Klára
Světlíková Dita

správní zaměstnanci

Mohelská Lenka – ekonomka
Kupský Aleš – školník
Vedoucí školní jídelny: Kučerová Iveta
Doskočilová Marie – uklízečka
Kupská Iveta – uklízečka
Martinková Alena – uklízečka
Osičková Dita – uklízečka
Sklenářová Jana – uklízečka
Nešpůrková Dana – kuchařka
Vařejková Oldřiška – kuchařka
Badinová Marcela – pracovnice provozu šk. j.
Buršíková Alena – pracovnice provozu šk. j.
Denková Miroslava – pracovnice provozu šk. j.
Vodičková Blanka – pracovnice provozu šk. j.