Základní škola

Zaměstnanci

vedení školy

funkce jméno vyučuje
ředitel: Mgr. Dubčák Radim I, Is
zástupkyně ředitele:    Mgr. Svobodová Hana Aj
zástupkyně ředitele: Mgr. Burešová Dagmar Čj

 

učitelé I. stupně

Mgr. Dohnalová Jana (speciální pedagog)
Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Elederová Kateřina
Mgr. Haasová Alena
Mgr. Houdková Simona
Mgr. Hudecová Radka
Mgr. Chytrová Kateřina
Mgr. Kiszová Monika
Mgr. Myslivcová Aneta
Mgr. Navrátilová Jana st.
Mgr. Pajerová Markéta
Mgr. Svobodová Šárka (Nj na II. st.)
Mgr. Šafářová Božena
Valentová Aneta, DiS. (vedoucí školní družiny)
Schmidová Jana, (vychovatelka ve školní družině)
Novotná Oldřiška, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Plíšková Jiřina, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Mgr. Šťastná Eva, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Dvorská Nikola, asistent pedagoga
Bc. Kašparovská Marcela, asistent pedagoga
Horská Hana, asistentka pedagoga
Janceková Andrea, asistent pedagoga
Straková Magdalena, asistent pedagoga
Střechová Nikola, asistentka pedagoga
Svoboda Jiří, asistent pedagoga
Mgr. Cihlářová Božena, Rj, druhý pedagog ve třídě

učitelé II. stupně

Mgr. Cihlářová Božena
Mgr. Brabcová Kateřina – Čj
Mgr. Bublák Martin (metodik prevence) – D, Ov
Ing. Eignerová Aneta – Vv, Vz, F, Ch, Do
Mgr. Evstafeva Jana – Rj
Mgr. Geidlová Ilona – Aj
Ing. Hodovská Eva – M, I
Mgr. Krajsová Marie – M, Př
Ing. Králíková Lucie – Tv, Vz, Sh, Ch
Mgr. Navrátilová Jana ml. – Ch, Hv, Př
Mgr. Odehnalová Jitka – F, M
Mgr. Procházková Ivana – Čj, Vv
Mgr. Raus Michal – Tv, Př, Sh, Tč
Mgr. Samlíková Alexandra – M, Pv, Sp, Tč
Mgr. Šmíd Bronislav – Vz, Ov, Pv, Tv
Mgr. Zoufalý Jiří (výchovný poradce) – M, Z

učitelky MŠ

Bc. Svobodová Soňa
Dvořáková Lenka
Peloušková Klára
Světlíková Dita

správní zaměstnanci

Mohelská Lenka – ekonomka
Kupský Aleš – školník
Vedoucí školní jídelny: Kučerová Iveta
Doskočilová Marie – uklízečka
Kupská Iveta – uklízečka
Martinková Alena – uklízečka
Osičková Dita – uklízečka
Sklenářová Jana – uklízečka
Nešpůrková Dana – kuchařka
Vařejková Oldřiška – kuchařka
Badinová Marcela – pracovnice provozu šk. j.
Buršíková Alena – pracovnice provozu šk. j.
Denková Miroslava – pracovnice provozu šk. j.
Vodičková Blanka – pracovnice provozu šk. j.