Základní škola

Zaměstnanci

vedení školy

funkce jméno vyučuje
ředitel: Mgr. Dubčák Radim I, Is
zástupkyně ředitele:    Mgr. Svobodová Hana Aj
zástupkyně ředitele: Mgr. Burešová Dagmar Čj

 

učitelé I. stupně

Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Elederová Kateřina
Mgr. Hudecová Radka
Mgr. Chytrová Kateřina
Ing. Kandrnálová Tabea
Mgr. Kiszová Monika (Př na II. st.)
Mgr. Myslivcová Aneta
Mgr. Navrátilová Jana st.
Mgr. Nezvedová Alena (speciální pedagog)
Mgr. Pajerová Markéta
Mgr. Pekáčová Kateřina
Mgr. Svobodová Šárka (Nj na II. st.)
Mgr. Šafářová Božena
Schmidová Jana (vedoucí školní družiny)
Valentová Aneta, DiS. (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Zbořilová Veronika (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Mgr. Cihlářová Božena, Rj, asistentka pedagoga
Horská Hana, asistentka pedagoga
Kozáková Michaela, asistentka pedagoga
Novotná Oldřiška, asistentka pedagoga
Střechová Nikola, asistentka pedagoga
Světlíková Dita, asistentka pedagoga
Mgr. Šťastná Eva, asistentka pedagoga
Vágnerová Věra, asistentka pedagoga

učitelé II. stupně

Cejnková Tereza, BA – Aj
Mgr. Bublák Martin (metodik prevence) – D, Ov
Ing. Hodovská Eva – M, I
Ing. Králíková Lucie – Tv, Vz, Pv, Sh
Mgr. Navrátilová Jana ml. – Ch, Hv, Př
Mgr. Odehnalová Jitka – F, M
Mgr. Procházková Ivana – Čj, Vv
Mgr. Raus Michal – Tv, Př, Sh
Mgr. Samlíková Alexandra – M, Do, Pv, Sp, Tč
Mgr. Šmíd Bronislav – Čj, Ov
Mgr. Zoufalý Jiří (výchovný poradce) – M, Z, Sp

učitelky MŠ

Bc. Svobodová Soňa
Mecerodová Kristýna
Dvořáková Lenka
Šmerdová Veronika

správní zaměstnanci

Mohelská Lenka – ekonomka
Kupský Aleš – školník
Vedoucí školní jídelny: Kučerová Iveta
Doskočilová Marie – uklízečka
Kupská Iveta – uklízečka
Martinková Alena – uklízečka
Osičková Dita – uklízečka
Sklenářová Jana – uklízečka
Nešpůrková Dana – kuchařka
Světlíková Marie – kuchařka
Vařejková Oldřiška – kuchařka
Buršíková Alena – pracovnice provozu šk. j.
Denková Miroslava – pracovnice provozu šk. j.
Vodičková Blanka – pracovnice provozu šk. j.