Základní škola

Zaměstnanci

vedení školy

funkce jméno vyučuje
ředitel: Mgr. Dubčák Radim I, Is
zástupkyně ředitele:    Mgr. Svobodová Hana Aj
zástupkyně ředitele: Mgr. Burešová Dagmar Čj

 

učitelé I. stupně

Bc. Černá Soňa (Vv a Pv na II. st.)
Mgr. Dohnalová Jana (speciální pedagog)
Mgr. Dvořáková Eva
Mgr. Elederová Kateřina
Mgr. Houdková Simona
Mgr. Hudecová Radka
Mgr. Chytrová Kateřina
Mgr. Kiszová Monika
Mgr. Myslivcová Aneta
Mgr. Navrátilová Jana st.
Mgr. Pajerová Markéta
Mgr. Svobodová Šárka (Nj na II. st.)
Mgr. Šafářová Božena
Valentová Aneta, DiS. (vedoucí školní družiny)
Bc. Herrmannová Marie (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Novotná Oldřiška (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)
Schmidová Jana, (vychovatelka ve školní družině)
Mgr. Cihlářová Božena, Rj, druhý pedagog ve třídě
Mgr. Evstafeva Jana, asistent pedagoga
Horská Hana, asistentka pedagoga
Mgr. Hvězdová Zita, asistentka pedagoga
Plíšková Jiřina, asistentka pedagoga
Straková Magdalena, asistent pedagoga
Střechová Nikola, asistentka pedagoga
Mgr. Šťastná Eva, (vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga)

učitelé II. stupně

Mgr. Brabcová Kateřina – Čj, Aj
Cejnková Tereza, BA – Aj
Mgr. Bublák Martin (metodik prevence) – D, Ov
Ing. Hodovská Eva – M, I
Mgr. Krajsová Marie – M, Př
Ing. Králíková Lucie – Tv, Vz, Sh
Mgr. Navrátilová Jana ml. – Ch, Hv, Př
Mgr. Odehnalová Jitka – F, M
Mgr. Procházková Ivana – Čj, Vv
Mgr. Raus Michal – Tv, Př, Sh
Mgr. Samlíková Alexandra – M, Do, Pv, Sp, Tč
Mgr. Šmíd Bronislav – Vz, Ov, Pv, Tv
Mgr. Zoufalý Jiří (výchovný poradce) – M, Z, Sp

učitelky MŠ

Bc. Svobodová Soňa
Dvořáková Lenka
Mgr. Hrazdilová Šárka
Světlíková Dita

správní zaměstnanci

Mohelská Lenka – ekonomka
Kupský Aleš – školník
Vedoucí školní jídelny: Kučerová Iveta
Doskočilová Marie – uklízečka
Kupská Iveta – uklízečka
Martinková Alena – uklízečka
Osičková Dita – uklízečka
Sklenářová Jana – uklízečka
Nešpůrková Dana – kuchařka
Vařejková Oldřiška – kuchařka
Badinová Marcela – pracovnice provozu šk. j.
Buršíková Alena – pracovnice provozu šk. j.
Denková Miroslava – pracovnice provozu šk. j.
Vodičková Blanka – pracovnice provozu šk. j.