Základní škola

Zájmové útvary

Kroužky ve školním roce 2022/2023

Nabídka kroužků ve spolupráci se SVČ Ivančice – kroužky pro naši školu – nabídka pro školu mateřskou, základní.

Hlaste se přímo na SVČ Ivančice dle pokynů na jejich stránkách. Nabídka nového kroužku od října 2022.