Základní škola

Zájmové útvary

Kroužky ve školním roce 2020/2021

Nabídka kroužků ve spolupráci se SVČ Ivančice – kroužky pro základní školu, pro mateřskou školu

Hlaste se přímo na SVČ Ivančice dle pokynů na letácích